De werkgroep Infrastructuur probeert de leefbaarheid te verhogen door de infrastructuur – dat zijn in dit geval alle voorzieningen die te maken hebben met verkeer - te verbeteren, niet alleen van ons eigen Sterksel, maar ook van de ons omringende dorpen.

Doelstelling
De doelstelling van de Werkgroep Infrastructuur is het reduceren van de verkeersintensiteit, het creeeren van meer veiligheid en rust in dorp en omgeving.


De werkgroep Infrastructuur heeft drie focusgebieden:
 • Vermindering van doorgaand verkeer door de dorpskern (voor een groot deel afkomstig van A2/A67)
 • Vermindering van vrachtverkeer door de dorpskern (van bedrijventerrein Poort43/LOG en agrarische bedrijven in het buitengebied van Sterksel).
 • Verbetering van voorzieningen in het dorp en zijn omgeving
Uiteraard zijn er relaties tussen deze focusgebieden, .....


Leden
De werkgroep Infrastructuur telt momenteel 14 leden, die actief zijn in 5 projecten.

Activiteiten
Een overzicht van de infrastructuur-projecten en werkgroepen:
 • Vrachtverkeer:
  • SamenMeeNaarDeA2 (project getrokken door de dorpsraden van Maarheeze en Sterksel)
  • Urgentiegebied Sterksel-Oost (gemeentelijk project, WG infrastructuur levert bijdrage/ondersteuning)
 • Doorgaand/sluipverkeer:
  • Centrale As (gemeentelijk project, Werkgroep Infrastructuur levert ondersteuning)
  • Verbetering doorstroming A2 (provinciaal/gemeentelijk project, Werkgroep Infrastructuur levert ondersteuning)
 • Voorzieningen in Sterksel e.o.:
  • Verbetering van infrastructurele voorzieningen in Sterksel en buitengebied (verbeteringen in verkeersveiligheid en leefbaarheid o.a. op basis van de enquete Verkeersveiligheid uit 2011)
 • Ondersteunende activiteiten (communicatie (presentaties, onderhouden infra-wiki), contacten met dorpsraden regio, etc)
 •  
Stand van zaken
De werkgroep Infrastructuur rapporteert maandelijks in de dorpsraadvergadering (iedere 2e maandag van de maand) over haar achterliggende, lopende en toekomstige activiteiten.

Dat gebeurt aan de hand van een overzicht, genaamd "Stand van zaken Infrastructuur". Vanaf april 2013 publiceren we deze overzichten op de Infra-wiki.

Meest recente overzicht:
Stand van zaken Werkgroep Infrastructuur september 2018 >>

Rapporten
"Werk in Uitvoering", Werkgroep Infrastructuur Dorpsraad Sterksel, 2008
Inhoud: voorstellen voor centrale as (ontlasting kernen, goede bereikbaarheid industrieterreinen, scenario’s voor ontsluiting bedrijventerrein en LOG naar Zevenhuizen, ontsluiting Soerendonk via parallelweg A2 
Download dit rapport hier >>

"Verkeersveiligheid Sterksel", Werkgroep Infrastructuur Dorpsraad Sterksel, 2011
Inhoud: Rapportage van enquete naar visie op (verkeers)onveiligheid onder inwoners Sterksel, met Top10 van Knelpunten, o.a. P.Thijssenlaan, Heezerweg, Albertlaan, Vlaamseweg.
Download dit rapport hier>>