Op donderdag 30 maart is er een digitale bijeenkomst van Tennet geweest met betrekking tot de 150kV verbinding Eindhoven-Oost - Maarheeze. Hier een samenvatting v voor diegene die het niet gezien hebben. Als het goed is wordt de uitzending ook nog online geplaatst zodat je hem kunt terugkijken.

Het gaat om een ondergronds 150kV leiding. Deze is bedoeld om 'naast' de huidige bovengronds verbinding aangelegd te worden (de huidige bovengrondse verbinding verdwijnt dus niet). Op het daadwerkelijke trace wordt een sleuf van 4-5 meter breed gegraven. De leidingen komen op 1.2m diep in niet-agrarisch gebied en 1.8m diep in agrarisch gebied. Er zijn nu 4 corridors aangewezen die ontstaan zijn door te kijken naar omgevingsinformatie die bij Tennet bekend is: waar lopen wegen, rivieren, natura 2000 gebieden, etc. Uiteindelijk wordt er een trace bepaald welke ook door meerdere verschillende corridors kan lopen. Dus er wordt niet 1 specifieke corridor gekozen.

Tennet is nu op zoek naar input van bewoners om eventuele omgevingskenmerken (belangrijke plekken, oude bomen, kapelletjes, etc) door te geven zodat ze daar ook rekening mee kunnen houden bij het bepalen van het uiteindelijke trace. Dit kan op 3 manieren:
- mailen naar eindhovenoostmaarheeze@tennet.eu
- bezoeken van bewoners bijeenkomsten op 5 & 6 april
- aangeven van input op de projectviewer (https://experience.geowebonline.nl/GeoWeb56/index.html?viewer=TenneTTracestudieEindhoven-Oost-Maarheeze)

Deze input kan t/m 16 april gegeven worden, dus doe dit ook als je input wilt leveren. Na deze datum gaat Tennet verder met het proces. Het doel is om voorjaar 2025 een basisontwerp klaar te hebben en dat in 2028 de uitvoering klaar is. Meer informatie is te vinden op: https://tennet.eu/eindhovenoostmaarheeze

Er is vanuit de dorpsraad alle aandacht voor dit onderwerp!