Doel
Zoals al eerder gemeld op Sterksel.nu gaat gemeente Heeze-Leende de Averbodeweg en Domein opnieuw inrichten. Doel van deze actie is de infrastructuur van de Averbodeweg te verbeteren (riool en weg) en die van het Domein definitief te maken.

Inloopavond
Op donderdag 21 september zal er een inloopavond worden gehouden. Niet alleen aanwonenden, maar alle geïnteresseerde Sterkselnaren zijn welkom. Tijdens de avond zullen alle aspecten van het project worden toegelicht: het ontwerp, de uitvoering en de planning van de werkzaamheden. Uiteraard kunt u ook vragen stellen. Tijdens de avond zullen vertegenwoordigers van aannemer, uitvoeringsbegeleiding, gemeente en dorpsraad aanwezig zijn.

Meer informatie?
De werkzaamheden zijn gepland in de periode (eind-)september-(eind-)november.
Gemeente Heeze-Leende heeft informatie over het project voor u verzameld op een speciale webpagina. U vindt hier ontwerptekeningen, de presentatie van de inloopavond in ons dorpshuis Valentijn op 11 mei j.l.. Er staat ook een lijst met wensen en opmerkingen die 11 mei zijn ingebracht. In die lijst is ook aangegeven wat er met de wensen en opmerkingen is gedaan en waarom.