Op donderdag 21 september was er een drukbezochte informatieavond die ging over de Averbodeweg en Domein in Sterksel. Maandag 2 oktober starten we met het woonrijp maken van het Domein. De werkzaamheden nemen circa vier weken in beslag.

Een week later, maandag 9 oktober, starten de wegwerkzaamheden van de Averbodeweg (vanaf Sterkselsch kanaal tot Turfven). Gedurende deze werkzaamheden wordt het verkeer voor het Turfven en Pandijk omgeleid. De omleidingsroute loopt via Turfven-Ronde Bleek- Peelven en Albertlaan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Huijbregts Infra B.V. Voor uitvoeringstechnische vragen kun je contact opnemen met de heer Peter van der Velden op telefoonnummer 06-53983184.