Van 9 oktober tot 10 november 2023 zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de Heezerweg in Sterksel en de Sterkselseweg in Heeze. Enexis zal gedurende deze periode hun netwerk uitbreiden in het gebied.

De werkzaamheden zullen zich voornamelijk concentreren op het tracé waar het fietspad zich bevindt. Traditioneel graven zal worden toegepast, met gestuurde boringen op locaties waar te veel obstakels aanwezig zijn.

Automobilisten en fietsers moeten zich bewust zijn van enige overlast als gevolg van deze werkzaamheden. Verwachte vertragingen kunnen optreden als gevolg van de tijdelijke hinder in het gebied.

Het is raadzaam om alternatieve routes te overwegen en rekening te houden met extra reistijd gedurende deze periode. De autoriteiten en Enexis zetten zich in om de impact op de mobiliteit tot een minimum te beperken en de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren.