TenneT versterkt de komende jaren in heel Nederland het elektriciteitsnetwerk. Dit is nodig omdat het elektriciteitsgebruik in ons land stijgt en omdat we steeds meer duurzame energie opwekken. TenneT onderzoekt tracé-alternatieven voor een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de 150 kV-hoogspanningsstations Eindhoven Oost en Maarheeze. Meer info is te lezen op de projectpagina https://www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/noord-brabant/versterken-150kv-verbinding-eindhoven-oost-maarheeze

In april 2023 zijn 4 mogelijke corridors, waarbinnen de kabel zou kunnen komen te liggen, van ongeveer 800 meter breed op bewonersbijeenkomsten besproken. Bij deze bijeenkomsten hebben belanghebbenden informatie over de omgeving kunnen aanleveren. Op basis daarvan zijn nu smallere zoekgebieden van 140 meter breed bepaald. TenneT verwacht in de zomer van 2024 meer te kunnen vertellen over het voorkeursalternatief. Zie voor detailkaarten van de originele corridors en de versmalde zoekgebieden https://experience.geowebonline.nl/GeoWeb56/index.html?viewer=TenneTTracestudieEindhoven-Oost-Maarheeze

Ook is er vastgesteld hoe het verdere proces zal verlopen in een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In dit document wordt beschreven hoe TenneT de alternatieven voor de aanleg van de ondergrondse kabel gaat toetsen via een MER procedure. U kunt de NRD bekijken via https://cuatro.sim-cdn.nl/heezeleende/uploads/nl23-648800269-63885_nrd_c3.pdf?cb=I_KEgr2h of inkijken op het gemeentekantoor. Mocht u het niet eens zijn met de aanpak, kunt u reageren op het document door het indienen van een zienswijze bij de gemeente Eindhoven. Zie voor meer info ook https://www.heeze-leende.nl/uitbreiding-en-vernieuwing-elektriciteitsnetwerk