Onze dorpswinkel is in 2004 opgericht als servicepunt en supermarkt voor Sterksel. De Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel is eigenaar van de winkel. 
Het bestuur bestaat uit Rob Geilleit, Arnold Nijsen, Twan Janssen, Roland Faes en Peter Bechtold.
 
De winkel wordt gerund door bedrijfsleider Kees Corbijn, samen met zijn assistenten Chantal van Vijfeijken en Saskia Ursinus.
Zij worden daarin ondersteund door een aantal oproepkrachten en door een 70-tal vrijwilligers, een unieke formule!"
 

Openingstijden:

Maandag                               07:30 - 18:00
Dinsdag: 07:30 - 18:00
Woensdag: 07:30 - 18:00
Donderdag: 07:30 - 18:00
Vrijdag: 07:30 - 19:00
Zaterdag: 07:30 - 18:00
Zondag: 10:00 - 15:00

Voor meer informatie of voor bestellingen:
Tel: 040 226 08 75
Mail: dorpswinkelsterksel@despar.info

Geschiedenis van de coöperatieve supermarkt in Sterksel
Het verdwijnen van een reeds lang bestaande supermarkt betekende in het jaar 2002 een aanslag op de leefbaarheid voor ons dorp Sterksel. Het duurde dan ook niet lang eer destijds een aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit het dorp de handen ineen sloegen om aan deze ongewenste situatie een eind te maken. Immers, naast de winkel zijn meerdere voorzieningen al eerder aan de gemeenschap Sterksel onttrokken, zoals een bank en postkantoor. Het betekende tegelijk een stevige sociale aderlating, zeker met een sterke vergrijzing van de dorpsbewoners op de achtergrond.

Met het verdwijnen van deze voorzieningen verdween ook ‘de loop’ uit het dorp.
Na uitgebreid onderzoek, oriëntatie en overleg kwam de initiatiefgroep, onder aanvoering van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Sterksel (met de heren Rien Huijsmans, Dolf Lommerse en Dirk Noordman), tot de conclusie dat er een nieuwe winkelvoorziening in het dorp moest komen.

Met enige voortvarendheid werd dan ook een nieuwe supermarkt op poten gezet .Deze winkel is onder beheer van een coöperatie opgestart. De vaktechnische inbreng is destijds door de Spar-organisatie verzorgd o.m. middels een bedrijfs- en een financieringsplan.

De feestelijke opening heeft plaatsgevonden op 24 maart 2004 in aanwezigheid van onder meer burgemeester mevrouw Noor Planje en de heer Roel Augusteijn, gedeputeerde Welzijn van de Provincie Noord-Brabant
De nieuwe dorpswinkel draait op omstreeks vijftig vrijwilligers, met daarnaast een betaalde bedrijfsleider. De ‘buurtsuper’ is niet alleen een noodzakelijke voorziening voor de dagelijkse levensbehoeften,  maar neemt tevens een belangrijke plaats in waar het gaat om sociale contacten, levendigheid en leefbaarheid binnen de gemeenschap. Het gegeven dat de dorpswinkel inmiddels al weer 10 jaar succesvol haar bestaansrecht uitdraagt, bevestigt nog eens dat de initiatiefgroep destijds terecht en op goede motieven tot actie is overgegaan.

Waarom het beheer in een coöperatieve vorm?
Het beheer in de vorm van een coöperatie van een supermarkt/winkel is in ons land geheel onbekend, hoewel algemeen een bedrijfsvoering onder beheer van een coöperatie wel alom als gebruikelijk is aanvaard.
Ondanks de onbekendheid binnen het winkelgebeuren is toch gekozen voor de vorm van een coöperatie, omdat:
  1. alle leden hun inbreng (kunnen) hebben over het reilen en zeilen van de winkel;
  2. leden, door aankoop van certificaten, een start- of werkkapitaal bijeenbrengen;
  3. leden een bestuur kiezen, welke volgens een statuut de  verantwoording wordt opgedragen voor de algemene gang van zaken.   
  4. deze verantwoording in algemeen jaarvergadering tot uiting wordt gebracht middels jaarverslag, resultatenrekening, verlies- en winstrekening etc.
Kortom, alle leden kunnen hun inbreng hebben met betrekking tot de voortgang van het winkelservicepunt. De coöperatie heeft omstreeks 250 leden hetgeen betekent dat zo’n 60% van het aantal Sterkselse huishoudens eigenaar is van de Spar dorpswinkel. Een unieke formule in Nederland.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit:
-  Rob Geilleit, voorzitter
-  Arnold Nijssen
-  Twan Janssen
-  Roland Faes
-  Peter Bechtold


KVK:                  17160543
BTW-nummer:   NL 812835165B01