Elk jaar stelt de gemeente € 100.000 ter beschikking om kleine ergernissen op te lossen. Deze kleine ergernissen zijn door de inwoners van de gemeente Heeze-Leende ingediend (onder andere via de Dorpsraad Sterksel). Elk jaar rond februari/maart worden deze geïnventariseerd. 

Een kleine ergernis dient betrekking te hebben op klein onderhoud aan wegen, bermen, fietspaden en trottoirs. Het gaat dus over onderhoud aan infrastructuur, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg. Het idee hierachter is dat de inwoners op deze manier directe invloed kunnen hebben op wat in hun ogen binnen korte termijn opgeknapt moet worden.

Zo wordt een ingediende ergernis met betrekking tot een fietspad wat nu nog helemaal niet bestaat dus niet in behandeling genomen, maar als het bestaande fietspad gaten of scheefliggende tegels heeft, dan is dit een prima onderwerp.
Per kleine ergernis stelt de gemeente maximaal € 10.000 ter beschikking.

Klachten/meldingen met betrekking tot handhaving, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom kunnen via https://www.heeze-leende.nl/melding-woon-en-leefomgeving direct bij de gemeente gemeld worden. Deze moet de gemeente altijd direct afhandelen en vallen dus ook niet onder de kleine ergernissen.

Het jaarlijkse proces van kleine ergernissen verloopt in de volgende vijf stappen:
  • Maart/april: Inventarisatie van ‘kleine ergernissen’ (via dorpsraden)
  • Mei: Inschatten van kosten door gemeente
  • Mei: Prioriteren van de ingediende ergernissen door de dorpsraden, kernraad, ZLTO, SeniorenBelangen en gemeente
  • Juni: Terugmelding van de gehonoreerde verzoeken aan inwoners van Sterksel
  • Rest van het jaar: Uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden


Op 25 mei 2022 hebben de dorpsraden van Sterksel en Leenderstrijp samen met de ZLTO en de gemeente gesproken over de lijst van 'kleine ergernissen'. Op deze avond zijn alle vanuit Sterksel, Leende en Heeze ingediende punten besproken inclusief bijbehorende kostenschattingen. Daarna is er op basis van een aantal eisen en prioriteit een selectie gemaakt van ergernissen die qua uitvoeringskosten zouden passen binnen het ter beschikking gestelde budget van €100.000,-. Op basis hiervan is de definitieve lijst vastgesteld van ergernissen die het komende jaar door gemeente Heeze-Leende zullen worden aangepakt. Het totaalbedrag is dit jaar iets hoger uitgekomen op €110.750. De complete lijst is als pdf bij dit artikel gevoegd.

De punten die door inwoners van Sterksel zijn ingediend, liepen uiteen van herstelwerkzaamheden aan straatwerk en bruggen tot aan bijplaatsen van extra vuilnisbakken en opruimen bermafval. Er waren veel meldingen over de slechte staat van het bruggetje op de Pastoor Thijssenlaan. Deze stond al op de onderhoudslijst van de gemeente en wordt in de zomer vervangen. Daarnaast zullen de slechte plekken in het fietspad richting Maarheeze opgeknapt worden. Het fietspad richting Heeze krijgt dit jaar een volledige onderhoudsbeurt. 

Een aantal van de ingediende zaken vielen volgens de gemeente buiten de opdracht context van 'kleine ergernissen'. De dorpsraad heeft een aantal van deze punten echter opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht door ze als “melding/klacht” in te dienen. 

Als u na het lezen van dit bericht denkt dat u te laat bent, dan willen we u er nog op wijzen dat een melding/klacht gedurende het gehele jaar ingediend kan worden bij de gemeente op de volgende pagina: https://probeer.heeze-leende.nl/melding-woon-en-leefomgeving/. U wordt dan direct op de hoogte gehouden van de afhandeling van deze melding/klacht.

Wilt u als inwoner van Sterksel dat een specifieke melding op de lijst van kleine ergernissen komt, meldt u dan tijdens de jaarlijkse inventarisatie ronde bij de Dorpsraad Sterksel via dorpsraad@sterksel.nu.

Wijzigingen
Op 26 juni werd dit artikel geactualiseerd.