Elk jaar stelt de gemeente € 100.000 ter beschikking om een lijst van kleine ergernissen af te werken. De onderwerpen op deze lijst zijn door de inwoners van de gemeente Heeze-Leende ingediend (onder andere via de Dorpsraad Sterksel). Deze onderwerpen dienen betrekking te hebben op klein onderhoud aan wegen, bermen, fietspaden en trottoirs. Het gaat dus over onderhoud aan infrastructuur, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg. Een ergernis met betrekking tot een fietspad wat nu nog helemaal niet bestaat wordt dus niet in behandeling genomen, maar als het bestaande fietspad gaten of scheefliggende tegels heeft, dan is dit een prima onderwerp. Per onderwerp stelt de gemeente maximaal € 10.000 ter beschikking. Klachten/meldingen met betrekking tot zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom kunnen via https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/melding-klacht-of-tip_42119/ direct bij de gemeente gemeld worden. Deze vallen niet binnen de kaders van kleine ergernissen.

Het proces zal verlopen in de volgende vijf stappen:
  • Inventarisatie van 'kleine ergernissen' (via dorpsraden) uiterlijk woensdag 19 april.
  • Inschatten van kosten door gemeente (tussen 21 april en 17 mei)
  • Prioriteren van de ingediende ergernissen door de dorpsraden, kernraad, ZLTO, SeniorenBelangen en gemeente op 24 mei
  • Terugmelding van de gehonoreerde verzoeken aan inwoners van Sterksel (begin juni)
  • Uitvoeren gedurende rest van 2023

Wilt u als inwoner van Sterksel dat een specifiek onderwerp op de prioriteitenlijst van kleine ergernissen komt, meldt u dan bij de Dorpsraad Sterksel via dorpsraad@sterksel.nu.

____