Buur
tcontactpersonen
Op de eerste plaats zijn er een aantal buurtcontactpersonen aangesteld, die voor de inwoners in hunstraat en buurt het aanspreekpunt zijn voor alledaagse vragen en die, waar nodig, de gewenste aandacht kunnen geven aan mensen die hieraan behoefte hebben.

Zij vervullen de rol van “ogen en oren” van het dorp en u kunt met hen contact opnemen. Op deze manier wordt geprobeerd ervoor te zorgen dat niemand tussen het wal en schip valt. De buurtcontactpersonen kunnen u direct helpen of
doorverwijzen naar de juiste mensen en/of instellingen.

Zorgnetwerk Sterksel
Daarnaast is het “Zorgnetwerk Sterksel”, ingericht met vier vrijwilligers uit Sterksel, die werkzaam zijn in de zorg en/of maatschappelijke dienstverlening met als doel een brug te vormen brug tussen Buurtzorg, de Wijkverpleegkundige en de zorgvragen van de inwoners. Bij hen kunt u terecht voor vragen over zorg en verdere ondersteuning.

Het “Zorgnetwerk Sterksel” heeft tevens de taak om samen met de andere zorginstellingen te bewaken dat de zorg in Sterksel voldoende ingevuld is en
geborgd blijft. Met de wijkverpleegkundige heeft “Zorgnetwerk Sterksel” momenteel een maandelijks contact.

De vrijwilligers zijn; Oda Verstappen, Dorie Joosten, Marion van Ool en Simone Kuilder. Daarnaast is er samenwerking met professionele instanties als Buurtzorg en Zuidzorg.

Zuidzorg
Vanuit Zuidzorg is in Sterksel met Hanke de Bresser een Wijkverpleegkundige aangesteld waar u wekelijks in het Dorpshuis op het spreekuur terecht kan. Zij is er voor alle zorg-/hulpvragen en kan helpen bij verwijzing naar instanties.