Samen er over praten helpt. Het is belangrijk dat je eerst probeert zelf je buren te benaderen. Kijk of je er samen uit kunt komen. Lukt dit niet en wil je toch graag tot een oplossing komen met je buren, dan kan buurtbemiddeling daarbij helpen!

Rol van buurtbemiddeling
Soms is een gesprek met de  coördinator van buurtbemiddeling van Cordaad Welzijn en Lumens al voldoende om het conflict een positieve wending te geven. Lukt dat niet, dan kunnen vrijwillige buurtbemiddelaars contact opnemen met jou en/of je buren.

De vrijwillig bemiddelaars zijn onpartijdig en respecteren uiteenlopende meningen en leefwijzen. Zij zijn getraind in het bemiddelen bij ruzies of lastige situaties.

Werkwijze
De buurtbemiddelaars van Cordaad Welzijn en Lumens helpen de buren om met elkaar in gesprek te komen. Eerst spreken de bemiddelaars jou en je buren afzonderlijk. Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om te vertellen wat er precies aan de hand is. Als het mogelijk is vindt er een gezamenlijk bemiddelingsgesprek plaats. De bemiddelaars begeleiden dit gesprek en helpen bij het vinden van een oplossing. Er wordt dus niets door “een derde partij” opgelegd; de oplossing wordt gedeeld door beide buren zodat iedereen zich er in kan vinden. De bemiddelingsgesprekken vinden plaats op neutraal terrein.

Buurtbemiddeling is succesvol! Ongeveer 2/3 van de meldingen wordt positief afgerond. Er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt zélf contact opnemen met buurtbemiddeling de Kempen. Daarnaast kunnen buurtproblemen worden aangemeld via bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, politie en gemeente.

Buurtbemiddeling inzetten
Als je denkt dat buurtbemiddeling jou kan helpen, of als je vragen hebt na het lezen van dit artikel,  neem dan contact op met één van de coördinatoren in Heeze-Leende: Ilse Bax via 06-33039783 of stuur een e-mail i.bax@lumenswerkt.nl .
Lijkt het je iets om bemiddelaar te worden. Neem dan contact op met Björn Roos via 06-51861354 of via bjornroos@cordaadwelzijn.nl .