De methode is zo gemaakt dat iemand BordjeVol Mantelzorg zelf kan doorlopen – alle instructies staan duidelijk op de werkbladen. Als professional kun je BordjeVol Mantelzorg als onderdeel van een begeleidingsproces gebruiken. Dit geeft jou snel èn concreet inzicht in wat er allemaal bij iemand speelt en wat iemand zelf wil en kan oppakken. Daarnaast kun jij je kennis als professional goed inzetten, zowel door coachende vragen te stellen als door te verwijzen naar (lokale) ondersteuningsbronnen.


Een indruk van de werkbladen

Met de werkbladen worden de volgende stappen doorlopen:

  • Wat speelt er allemaal in het leven én wat lukt niet meer?
  • Wat is de balans tussen draaglast en draagkracht?
  • Welke dingen geven en kosten energie?
  • Welke dingen lukken nu niet meer, maar wil iemand toch graag weer oppakken?
  • Wat zijn de eigen ondersteuningsbronnen (informele hulp)?
  • Welke andere ondersteuningsbronnen zijn er (op weg helpen richting bijvoorbeeld gemeente, welzijnsorganisaties, belangenorganisaties, betaalde dienstverleners, werkgever, zorgverleners/zorgverzekeraars, zelfhulpmiddelen)?
  • welke veranderingen wil iemand en welke acties kunnen worden geformuleerd?


Een indruk van de speelkaarten

Op 51 speelkaarten staan vrijwel alle dingen die kunnen voorkomen: niet alleen in de zorg voor de naaste, maar ook in het eigen leven daarnaast. Dagelijkse taken zoals huishouden, boodschappen en zorg voor kinderen. Ook minder tastbare zaken komen langs: denk aan nachtrust en quality time samen. Er zijn ook lege kaartjes, als iemand belangrijke dingen mist.

Breed en concreet beeld van de situatie
Ervaring leert dat mantelzorgers het confronterend maar ook prettig vinden om aan de hand van kaartjes hun zorgtaken in beeld te brengen. Dat er onderwerpen aan de orde komen die ze zelf niet zo snel zouden bedenken, maar die soms een grote rol spelen. Het geeft hen een gevoel van erkenning voor de hoeveelheid zaken die relevant zijn en waardoor ze zich wellicht uit balans voelen. Ook voor een eventuele begeleider zijn de kaartjes van grote waarde om snel een breed beeld te krijgen.