De Nederlandse organisatie "De Zonnebloem" is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. De organisatie streeft ernaar om het leven van mensen met een lichamelijke beperking zo aangenaam mogelijk te maken en hen te helpen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

De Zonnebloem organiseert verschillende activiteiten en evenementen voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierbij kun je denken aan huisbezoeken, dagtochten, vakanties, aangepaste sportactiviteiten, culturele uitstapjes en speciale evenementen. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers die hun tijd en energie doneren om mensen met een lichamelijke beperking te ondersteunen.

De vrijwilligers van De Zonnebloem bieden niet alleen praktische hulp, maar zijn ook aanwezig om gezelschap te bieden en een luisterend oor te zijn. Ze proberen sociaal isolement te voorkomen en de kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren.De Zonnebloem is opgericht in 1949 en heeft inmiddels duizenden vrijwilligers verspreid over het hele land. De organisatie werkt samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties om haar doelen te bereiken en de belangen van mensen met een lichamelijke beperking te behartigen.

Kortom, De Zonnebloem is een organisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking door het organiseren van activiteiten en het bieden van sociale ondersteuning.

De zonnebloem kent vele lokale afdelingen zoals die in de gemeente Heeze-Leende. Voor hen is de opbrengst van de loten grotendels bestemd.
De loten kosten dit jaar 3 euro, waarvan er 2 naar de lokale afdeling gaan voor het organiseren van activiteiten. De andere euro vindt zijn weg naar de landelijke organisatie en -activiteiten.