Denken, praten en beslissen over de laatste levensfase is niet eenvoudig. Het liefst schuiven we de dood ver voor ons uit. Aan de andere kant willen we graag de regie zo lang mogelijk in eigen hand houden. Maar dat kan alleen als we tijdig nadenken over wat we wel en niet willen en hierover praten met onze (huis)arts en naasten. Om keuzes te maken en beslissingen te nemen, moet je weten wat kan en wat niet en wat dokters en zorgverleners kunnen doen met jouw wensen en welke wetten en regels belangrijk zijn. Tijdens deze lezing wordt onder meer aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden van euthanasie en de rol van wilsverklaringen.

We starten de avond met een kopje koffie of thee. Vervolgens zal dhr Hans van Amstel – Jonker starten rond 19.15 uur. Rond 20.15 uur is er tijd voor vragen en werken we toe naar een afronding om 20.30 uur.

In het kort:
Wat? Ontmoetingsbijeenkomst over het vrijwillig levenseinde
Waar? Grand Café Leenderhof, Hofpad 2, 5595 EP Leende
Wanneer? Donderdag 29 februari 2024
Hoe laat? 19.00 – 20.30 uur
Voor wie? Mantelzorgers en hun naasten uit de gemeente Heeze-Leende

Graag tot 29 februari a.s.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende via steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of 040- 2265597 of via Jeanine Verberne, Coördinator ontmoetingsruimte Leenderhof, Stichting Valkenhof, jeanine.verberne@valkenhof.nl