Zorgt u voor een ander of kent u iemand die zorg verleent?
DENK DAN EENS AAN HET INZETTEN VAN EEN MANTELZORGMAKELAAR !

Ik ben Elly Aarts-van Schalen, ik woon samen met mijn man en onze 2 dochters in Sterksel en ik ben werkzaam als mantelzorgmakelaar.
Ik ondersteun de mantelzorger met verschillende (regel) taken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, arbeid en financiën. De mantelzorger wordt ontlast want naast het bieden van zorg, het eigen gezin en werk, moet er vaak ook veel geregeld worden en krijgt men te maken met diverse instanties, complexe wetten en regelgeving.

Een aantal voorbeelden van taken die ik als mantelzorgmakelaar verricht zijn o.a.:
  • Contact leggen met diverse instanties zoals CIZ, SVB en CAK
  • Het regelen van een PGB
  • Vervangende zorg regelen voor een adempauze (respijtzorg)
  • Hulp bieden met het op orde krijgen van uw administratie
  • Plaatselijke regels en procedures bekijken en hierover uitleg geven
  • Informeren over de diverse mogelijkheden voor zorg en ondersteuning
Ik werk graag samen met alle betrokken partijen. Als er een casus is waarbij er zorg voor iemand geregeld mag worden, dan ben ik er voor de mantelzorger. Natuurlijk ben ik er ook voor de zorgvrager, maar ik bekijk wel wat ik als mantelzorgmakelaar kan betekenen voor de mantelzorger om vervolgens samen een plan te maken zodat de mantelzorger het langer kan volhouden.

Ik werk zelfstandig en onafhankelijk en ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM). Deze beroepsvereniging bewaakt de kwaliteit en behartigt de belangen van mantelzorgers. De kosten voor een zelfstandig werkende mantelzorgmakelaar die aangesloten is bij deze beroepsvereniging, worden vaak vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Heeft u informatie of advies nodig? Neem vrijblijvend contact met mij op. U kunt mij bereiken op tel.nr: 06-29188617 of via email: info@samenmetelly.nl.
Kijk ook eens op mijn website www.samenmetelly.nl.
Ik sta graag voor u klaar!