De maatschappij kan niet zonder vrijwilligers! Daarom willen we onze waardering laten blijken aan al die vrijwilligers die de gemeente Heeze-Leende mooier, actiever, sportiever, creatiever, boeiender, bloeiender, interessanter, zorgzamer, wijzer enzovoorts, enzovoorts maken!

En daarom hebben we de gemeentelijke Vrijwilligerswaardering samengesteld! Dit jaar weer in de vorm van het Vrijwilligers Verwen Menu. Lokale ondernemers uit de gemeente Heeze-Leende maken het mogelijk dat we weer een mooi aanbod hebben kunnen samenstellen die samenkomen op een mooie waardebon. Uit de mogelijkheden mag jij als vrijwilliger 1 optie kiezen.

Wat moet je als vrijwilliger(s-organisatie) uit de gemeente Heeze-Leende hiervoor doen?

Via het bestuur van de vereniging (waar je vrijwilligerswerk doet), kun je doorgeven dat er weer bonnen kunnen worden aangevraagd voor de Vrijwilligerswaardering. Het bestuur kan de kaarten aanvragen van 1 t/m 14 mei 2023 via www.goedbezigheezeleende.nu onder de kop ‘Waardering’. Na de aanvraagtermijn komt de bon jouw kant op.

De Vrijwilligerswaardering kan verzilverd worden van 1 juni t/m 31 juli 2023 bij 1 van de ondernemers die op de bon staan.

Voor meer informatie kijk je op onze website http://www.goedbezigheezeleende.nu of bel op maandag, dinsdag of donderdag met de coördinator van de Vrijwilligerscentrale Heeze Leende, Marlon Korsten via 06-20372237 of vch@cordaadwelzijn.nl