Om te kunnen voorzien in de enorme woningbehoefte binnen onze gemeente heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze onder bepaalde voorwaarden tóch mogelijkheden wil bieden om bestaande woningen te splitsen van één woning in twee of meerdere woningen. Dit sluit tevens aan bij de woonvisie waarin is besloten dat er geen nieuwe uitbreidingsplannen worden ontwikkeld en bij provinciaal beleid waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is het splitsen van woningen een goede optie omdat er hierdoor niet meer verstening plaatsvindt en geen waardevol groen verdwijnt.

De gemeenteraad heeft recent de voorwaarden vastgesteld waaraan een woningsplitsing moet voldoen. De gemeente toetst de aanvraag van inwoners om hun woning te mogen splitsen aan deze voorwaarden. Zo moet de oorspronkelijke woning minimaal 130 m2 groot zijn en moeten, na woningsplitsing, de nieuwe woningen minstens 50 m2 groot zijn. Ook moeten de nieuwe woningen zelfstandige woningen worden, met een eigen toegang en eigen voorzieningen, zoals een toiletruimte, badruimte en een keuken met kooktoestel. Kamerbewoning is dus niet toegestaan. Uiteraard zijn er nog een aantal voorwaarden gesteld, bekijk deze op de website van de gemeente. Hier vind je ook meer informatie.

De gemeenteraad heeft besloten om gedurende twee jaar het vastgestelde kader met voorwaarden te gaan gebruiken als een pilot, om zo beter te kunnen voorzien in de woningbehoefte. Gedurende deze pilot wordt bekeken of dit kader leidt tot het gewenste resultaat. Het kader wordt voortdurend gemonitord en tussentijds geëvalueerd. Indien er aanleiding voor is, kan het college ervoor kiezen om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden met als doel om aan de behoefte van kleinere woningen te voldoen.

Wil je een aanvraag doen tot woningsplitsing dan kun je dit doen door een mail te sturen naar het intaketeam Woningbouwinitiatieven via het volgende mailadres: woningbouw@heeze-leende.nl