Wanneer er voldoende draagvlak bestaat voor een zogenaamd burger initiatief, dan is dit een krachtig middel om een bepaald doel te halen. Het is wellicht een wat formele naam voor een groep vrijwilligers die zich willen hardmaken voor het gestelde doel. Wanneer een burger initiatief door bewoners van Sterksel van de grond komt, kan de dorpsraad een aanvullende rol spelen in bijvoorbeeld de bemiddeling met de gemeente om budget vrij te krijgen. De uitvoeringkracht ligt echter bij het burgerinitiatief.

In de tijd dat bovenstaand burgerinitiatief ontstond om meer aandacht te schenken aan de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen op het genoemde traject, was dorpsraad al bezig met de aanvullende maatregelen in het kader van het project “Samen Mee Naar de A2”, waarin onder andere de verkeersveiligheid in het dorp aangepakt zou worden. Hier kon de input vanuit het burgerinitiatief mooi in opgepakt worden. Krachten zijn toen gebundeld en samen zijn er verbeteringen doorgevoerd in de aanvullende maatregelen. De voetgangers-oversteekplaats bij de Spar is onder andere het resultaat hiervan geweest. Na afronding van de betreffende werkzaamheden heeft de dorpsraad samen met de initiatiefnemer geconcludeerd dat de situatie verbeterd was en daarmee is er weer een burgerinitiatief succesvol afgerond.

Heeft u ook ideeën? Zou u zich ook ergens voor hard willen maken als vrijwilliger? Start een discussie hieronder in de commentaar sectie. De reacties zullen allemaal door de redactie gelezen worden. Hierbij behoudt de redactie zich overigens het recht voor om reacties te modereren of te verwijderen. Reacties dienen uiteraard constructief te zijn en bij te dragen aan de discussie.

Zie ook: https://sterksel.nu/sterksel/h/2905/0/14603/Burgerinitiatieven/Vuilnisbakken-op-Sterksel-