De enquête over dorpshuis Valentijn is uitgezet naar zo’n kleine 400 emailadressen. Daarvan hebben er 218 gereageerd. Opnieuw een hoge respons:  55%. 

Het belang van het dorpshuis wordt gewaardeerd met gemiddelde van 8,68. Het dorpshuis voldoet in de praktijk redelijk aan de behoeften: een waardering van gemiddeld 6,87 en voor de indeling een gemiddelde waardering van 6,51.

Van alle inzenders is 43 % een regelmatige bezoeker/gebruiker van het dorpshuis, dat wil zeggen dat zij/hij meerdere keren per maand in het dorpshuis komt.Als we kijken naar de reden waarom men naar het dorpshuis komt, dan blijkt dat de functie als stembureau belangrijk is; veel mensen zeggen alleen daarvoor naar het dorpshuis te komen. Daarna volgen vergaderingen, carnaval, de huiskamer en de andere functies.

Wat er zoal verbeterd kan worden is niet zo één, twee, drie duidelijk. In ieder geval vindt men dat er meer en beter aan de weg moet worden getimmerd met wat er zoal in het dorpshuis kan en wat er allemaal te doen is. Verder wordt er door de inzenders een hele reeks voorstellen voor nieuwe activiteiten en functionaliteiten aangedragen, maar er zijn ook heel veel suggesties voor verbeterpunten voor het gebouw zelf. De werkgroep zal de enquête verder analyseren en de ingebrachte ideeën bekijken en verwerken.

Gelukkig hoeven het bestuur van het dorpshuis en de werkgroep dat niet in hun uppie te doen:
  • 11 inwoners willen geïnformeerd worden over een mogelijke bestuursfunctie,
  • 33 inwoners willen meedenken met de werkgroep over mogelijke verbeteringen, en
  • 31 inwoners willen daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken om die verbeteringen ook te realiseren.
Al deze potentiële meedenkers en meewerkers zullen in de komende weken een mailtje van het bestuur van Valentijn ontvangen met een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin ze meer informatie krijgen.

De volgende stappen zijn:
  • De werkgroep zal verenigingen en groepen die gebruik (willen) maken van het dorpshuis gaan interviewen. Daarin zal meer gedetailleerd worden gekeken naar de functies van de ruimtes, de behoeftes en de wensen.
  • Ook zal gezocht worden naar activiteiten voor jeugd en jongeren. Ouders, maar ook jongeren die willen meehelpen met organiseren, kunnen zich melden bij klankbordsterksel@gmail.com
  • Begin september zal er weer overleg zijn met de gemeente.
Van alle inzenders waren er 11 die zich afmeldden voor Klankbord Sterksel. Maar er waren ook een tiental nieuwe deelnemers, die gereageerd hebben op het berichtje over deze enquête op Sterksel nu. Van de 218 respondenten waren er 36 die aangegeven hebben deze enquête over te slaan.

Wij danken alle deelnemers voor hun respons en betrokken inbreng bij deze enquête.

Namens de werkgroep Klankbord Sterksel van de Dorpsraad,

Toine Leemans (voorzitter) Frank van den Dungen (secretaris)