Onder de gebruikers is een grote groep inzenders, zo’n 87%, die met enige regelmaat gebruik maakt van het dorpshuis. De helft daarvan komt maandelijks of wekelijks in het dorpshuis. Maar er zijn ook mensen die aangeven er eigenlijk nooit gebruik van te maken (13%).
Het belang van het dorpshuis wordt gemiddeld bijzonder hoog wordt gewaardeerd, met een gemiddelde van 8,68. Het dorpshuis wordt in de praktijk met een goede voldoende gewaardeerd, gemiddeld 6,87. Als we verder inzoomen op de resultaten dan zien we het volgende:
  • 41% van de respondenten heeft opmerkingen t.a.v. het gebouw, vooral wat betreft de indeling, doorloop naar foyer en zalen, zichtbaarheid
  • De slechte zichtbaarheid en bekendheid met activiteiten: 39%
  • Het meubilair -vooral de stoelen- leidt bij 18% van de inzenders tot kritiek
  • Zo laten / niet zeuren: 1,5%
  • Maar ook de reacties: oubollig / opfrisbeurt nodig / mag moderner: 2,3%
  • In totaal heeft een groot deel van de inzenders (ca. 35%) opmerkingen over het gebouw en/of tips over activiteiten.
Er kan dus genoeg verbeterd worden. In ieder geval wordt uit de enquête duidelijk dat er meer bekendheid moet komen over wat er allemaal te doen is in het dorpshuis. Verder zijn er door de inzenders een reeks voorstellen aangedragen voor nieuwe activiteiten en functionaliteiten. Genoemd werden o.a.: terras, bieb in de avonduren, workshops (voor jongeren en voor ouderen), gamen, biljart, zelfverdediging, huiskamer voor de jeugd (avond + weekend), huiswerkbegeleiding, films. Er zijn overigens ook veel suggesties gedaan voor verbeterpunten aan het gebouw zelf.
Er zijn veel mensen die het dorpshuis een warm hart toedragen:
- 33 inwoners willen meedenken met de werkgroep over mogelijke verbeteringen
- 31 inwoners willen daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken om die verbeteringen ook te realiseren.
Deze mensen hebben allen een email ontvangen met de mededeling dat zij geïnformeerd zullen worden betrokken zodra dat zinvol is.
Tijdens de maanden juli en augustus heeft een werkgroep gesproken met de meeste verenigingen en gebruikersgroepen. De resultaten daarvan worden in september verwerkt waarna het bestuur van de Valentijn in overleg gaat met de gemeente over de wenselijke aanpassingen. We zullen u op de hoogte houden via www.sterksel.nu.
Tot slot:
Bij het invullen van de enquête hebben sommige mensen vragen gesteld. Hoewel een enquête in het algemeen niet is bedoeld als vraagbaak, wil het bestuur op enkele terugkerende vragen antwoord geven. Die antwoorden volgen binnenkort op deze site.