Door een werkgroep van Dorpshuis Valentijn en Dorpsraad Sterksel is een aanzet voor een programma van eisen (PvE) geschreven voor een vernieuwd dorpshuis.
Het rapport is bedoeld om richting te geven aan de discussie over de noodzakelijke vernieuwing van Dorpshuis Valentijn. Het rapport beschrijft uitvoerig met welke problemen het huidige gebouw te maken heeft en aan welke eisen een vernieuwd dorpshuis moet voldoen.
In de conclusies en aanbevelingen van het rapport wordt aan de gemeente gevraagd om in samenspraak met het bestuur van het Dorpshuis op korte termijn duidelijkheid te geven over de te kiezen oplossingsrichting: ingrijpende verbouwing of geheel dan wel gedeeltelijke nieuwbouw.

Het rapport “Aanzet programma van eisen Valentijn 2.0” werd woensdag 19 april door Wim Camp, de huidige voorzitter van het dorpshuis, aangeboden aan wethouder Jan de Bruin.
De wethouder beloofde om eind mei met een reactie te komen op het rapport. Wim Camp sprak de verwachting uit dat daarna vaart gemaakt kan worden met de noodzakelijke vernieuwing van het Dorpshuis.

Het rapport ligt ook ter inzage in de bibliotheek in dorpshuis Valentijn.