De wijkverpleegkundige, was dat niet die zuster die door het dorp fietste en je overal voor in kon schakelen?

'Dat klopt. Ze zijn een aantal jaren uit beeld geweest, maar sinds oktober 2013 werk ik, Hanke de Bresser, als wijkverpleegkundige bij Zuidzorg. Binnen de gemeente Heeze-Leende heb ik Leende en Sterksel als werkgebied. De taken van de wijkverpleegkundige zijn de afgelopen jaren veranderd en aangepast aan de moderne behoeften. Ik zal kort uitleggen wat dit inhoudt.

Allereerst werk ik als verpleegkundige in de wijk. Dit betekent ondersteuning bij persoonlijke verzorging, het bieden van dagstructuur, medicatie aanreiken, stoma- en wondzorg.

Mijn verantwoordelijkheid als wijkverpleegkundige omvat daarnaast meerdere taken. Vanuit de regering wordt het beleid gericht op preventie, aangezien voorkomen beter is dan genezen. Als wijkverpleegkundige is het mijn taak hieraan bij te dragen. Dit doe ik door in Leende en Sterksel wekelijks een inloopspreekuur te houden. Hierbij beantwoord ik vragen over uiteenlopende zaken. Ik kreeg vragen over het aanvragen en of uitbreiden van zorg, welke diensten Zuidzorg kan bieden, welke veranderingen plaats zullen vinden ten aanzien van de huishoudelijke zorg in 2015 en hoe je in te schrijven voor een seniorenwoning.

Naast de spreekuren heb ik de mogelijkhed om huisbezoeken te doen, ook bij mensen die (nog) geen zorg ontvangen. Ik schat tijdens een gesprek in of er zorgbehoeften zijn en op welk gebied. Daarbij ben ik in staat verder te kijken dan de interne diensten van Zuidzorg. De aanvragen voor een huisbezoek kunnen via verschillende wegen komen, een huisarts, een vrijwilliger of huishoudelijke hulp of zelfs een bezorgde buurtgenoot.

Om goede samenwerking en korte lijnen te bevorderen, heb ik contact met de huisartsen, de WMO, maatschappelijk werk , Paladijn en andere vrijwilligersorganisaties. Samen zoeken we naar passende oplossingen.

Tevens ben ik via deelname op beleidsniveau van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg op de hoogte en werk ik binnen het team aan een juiste uitvoering van deze veranderingen.

Door het zorgnetwerk ben ik benaderd om samen te werken bij het in kaart brengen van kwetsbare dorpsgenoten in Sterksel. Er wordt samen gekeken of het nodig is zorg in te zetten. Dit kan professionele zorg of vrijwillige zorg zijn. Dit wordt vanzelfsprekend ook besproken met de desbetreffende persoon. Door de juiste samenwerking is het mogelijk mensen bij te staan die tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit bevorderd de kwaliteit van leven en verkleind de eenzaamheid binnen het dorp.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Ik ben u graag van dienst.'

Hanke de Bresser
Wijkverpleegkundige Leende en Sterksel